Danh mục 133 thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 178

Mục lục bài viết
Ngày 02/8/2022, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định 447/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 178.

Danh mục 128 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 005 năm kể từ ngày ký ban hành bao gồm: thuốc Donaberin 50; thuốc Fastcort; thuốc Acetylcystein 200 mg;… Bên cạnh đó, Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành gồm: Vitamin C 250mg; thuốc Alphachymotrypsin; thuốc Ladyformine; thuốc Cefaclor 125mg và Dobenzic 0,4mg.Các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm như sau: sản xuất thuốc theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc; chỉ được sản xuất, đưa ra lưu hành các thuốc kiểm soát đặc biệt khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 143 Nghị định 54/2017/NĐ-CP;…

Quyết định 447/QĐ-QLD có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Danh mục 133 thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 178

Mục lục bài viết
Ngày 02/8/2022, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định 447/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 178.

Danh mục 128 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 005 năm kể từ ngày ký ban hành bao gồm: thuốc Donaberin 50; thuốc Fastcort; thuốc Acetylcystein 200 mg;… Bên cạnh đó, Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành gồm: Vitamin C 250mg; thuốc Alphachymotrypsin; thuốc Ladyformine; thuốc Cefaclor 125mg và Dobenzic 0,4mg.Các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm như sau: sản xuất thuốc theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc; chỉ được sản xuất, đưa ra lưu hành các thuốc kiểm soát đặc biệt khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 143 Nghị định 54/2017/NĐ-CP;…

Quyết định 447/QĐ-QLD có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.