Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Mục lục bài viết
Ngày 19/01/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 49/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công” thuộc lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, đối tượng thực hiện dịch vụ gồm có: Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH; Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này;…Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm thực hiện việc kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến này trên Cổng Dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng quy định.

Quyết định 49/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công

Mục lục bài viết
Ngày 19/01/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 49/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công” thuộc lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, đối tượng thực hiện dịch vụ gồm có: Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH; Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này;…Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm thực hiện việc kết nối, tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến này trên Cổng Dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng quy định.

Quyết định 49/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.