Đảm bảo an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục lục bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) thực hiện tốt:

1. Công tác y tế trường học

- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bảo đảm đúng tiến độ.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch Sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác như Tay chân miệng, Thủy đậu, Sởi, Tiêu chảy, Viêm não Nhật Bản, Cúm, Đau mắt đỏ, Cúm A ...

2. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích

Các đơn vị chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học theo Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố (Quy chế s 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017).

Chủ động phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những kiến thức, kỹ năng và xử lý cháy n đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không đ người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.


5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đảm bảo an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục lục bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các trường trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) thực hiện tốt:

1. Công tác y tế trường học

- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bảo đảm đúng tiến độ.

- Đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trường học, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch Sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác như Tay chân miệng, Thủy đậu, Sởi, Tiêu chảy, Viêm não Nhật Bản, Cúm, Đau mắt đỏ, Cúm A ...

2. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích

Các đơn vị chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học theo Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố (Quy chế s 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017).

Chủ động phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những kiến thức, kỹ năng và xử lý cháy n đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không đ người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.


5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.