Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cung ứng dịch vụ truyền hình về đối ngoại, phòng chống thiên tai, nông nghiệp nông thôn

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 03/08/2022
Ngày 03/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp – nông dân – nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đưa ra 2 nhiệm vụ như sau: tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời, khách quan, hữu ích, có tính chuyên biệt và hình thức thể hiện sinh động, hiện đại, hấp dẫn; đáp ứng các mục tiêu; thực hiện phát sóng các chương trình truyền hình trên các kênh chuyên biệt thông qua các hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình và tổ chức phân phối nội dung trực tuyến.Với quy mô dịch vụ truyền hình đối ngoại thì Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa mỗi ngày không quá 3,74 giờ sản xuất phát mới và biên tập khai thác lại, tương đương 1.365 giờ/năm; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ dịch vụ truyền hình phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng tối đa mỗi ngày không quá 3,67 giờ sản xuất phát mới tương đương 1.330 giờ/năm.

Quyết định 929/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat