Công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bao gồm:

- Xã Long Hòa (huyện Cần Giờ).

- Phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

- Thị trấn Tân Túc và các xã: Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Hưng Long, Phong Phú, Tân Quý Tây, Quy Đức (huyện Bình Chánh).

- Thị trấn Nhà Bè và các xã: Hiệp Phước, Nhơn Đức, Long Thới, Phước Kiến, Phước Lộc, Phú Xuân (huyện Nhà Bè).Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

Cụ thể, hiện nay các xã an toàn khu được hưởng một số chính sách đáng chú ý như: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng cách mạng, chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân...

Quyết định 1146/QĐ-TTgcó hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận 20 xã, phường, thị trấn thuộc quận Tân Phú và các huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bao gồm:

- Xã Long Hòa (huyện Cần Giờ).

- Phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

- Thị trấn Tân Túc và các xã: Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Hưng Long, Phong Phú, Tân Quý Tây, Quy Đức (huyện Bình Chánh).

- Thị trấn Nhà Bè và các xã: Hiệp Phước, Nhơn Đức, Long Thới, Phước Kiến, Phước Lộc, Phú Xuân (huyện Nhà Bè).Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi theo các quy định hiện hành.

Cụ thể, hiện nay các xã an toàn khu được hưởng một số chính sách đáng chú ý như: Chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng cách mạng, chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân...

Quyết định 1146/QĐ-TTgcó hiệu lực từ ngày ký.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.