Công nhận huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 982/QĐ-TTg về công nhận huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng có có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định 982/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công nhận huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 982/QĐ-TTg về công nhận huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng có có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định 982/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.