Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công nhận huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 12/07/2022
Ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 812/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, Chính phủ công nhận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro