Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công nhận huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 22/07/2022
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 881/QĐ-TTg về công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chú về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat