Công nhận huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 881/QĐ-TTg về công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chú về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công nhận huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 881/QĐ-TTg về công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, công nhận huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chú về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.