Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công nhận hoạt động của Quỹ Từ thiện vì chất lượng cuộc sống

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 27/07/2022
Ngày 26/7/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 577/QĐ-BNV về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện vì chất lượng cuộc sống.

Công nhận Quỹ Từ thiện vì chất lượng cuộc sống đủ điều kiện hoạt động.Đồng thời, công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Tài thiện vì chất lượng cuộc sống nhiệm kỳ I (2022 – 2026) gồm các ông, bà có tên sau đây: Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Bà Đặng Bích Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Ông Nguyễn Khắc Ghi, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro