Công nhận 31 xã thuộc tỉnh Cà Mau là xã An toàn khu của Trung ương

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 891/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cà Mau.

Công nhận 31 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 08 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau là xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm:

Thứ nhất, 05 xã thuộc huyện Thới Bình, gồm: xã Biển Bạch Đông, xã Biển Bạch, xã Tân Bằng, xã Trí Phải và xã Trí Lực.

Thứ hai, 03 xã thuộc huyện U Minh, gồm: xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm và xã Khánh Hòa.

Thứ ba, 08 xã thuộc huyện Đầm Dơi, gồm: xã Tân Đức, xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, xã Thanh Tùng, xã Tạ An Khương, xã Trần Phán và xã Tân Duyệt.

Thứ tư, 06 xã thuộc huyện Trần Văn Thời, gồm: xã Khánh Bình Tây, xã Phong Lạc, xã Khánh Bình Đông, xã Khánh Hưng, xã Khánh Lộc và xã Trần Hợi…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công nhận 31 xã thuộc tỉnh Cà Mau là xã An toàn khu của Trung ương

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 891/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cà Mau.

Công nhận 31 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 08 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Cà Mau là xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm:

Thứ nhất, 05 xã thuộc huyện Thới Bình, gồm: xã Biển Bạch Đông, xã Biển Bạch, xã Tân Bằng, xã Trí Phải và xã Trí Lực.

Thứ hai, 03 xã thuộc huyện U Minh, gồm: xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm và xã Khánh Hòa.

Thứ ba, 08 xã thuộc huyện Đầm Dơi, gồm: xã Tân Đức, xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, xã Thanh Tùng, xã Tạ An Khương, xã Trần Phán và xã Tân Duyệt.

Thứ tư, 06 xã thuộc huyện Trần Văn Thời, gồm: xã Khánh Bình Tây, xã Phong Lạc, xã Khánh Bình Đông, xã Khánh Hưng, xã Khánh Lộc và xã Trần Hợi…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.