Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công nhận 09 xã, phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 23/08/2023

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 977/QĐ-TTg về việc công nhận xã, phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận 09 xã, phường An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

- Huyện Củ Chi: xã Nhuận Đức; xã Phú Mỹ Hưng; xã Phú Hòa Đông; xã An Phú; xã An Nhơn Tây; xã Phạm Văn Cội.

- Quận 12: phường An Phú Đông; phường Thạnh Lộc; phường Thạnh Xuân.

Theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thì xã An toàn khu sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ về Bảo hiểm y tế cho người dân, chính sách hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng an toàn khu, các thiết chế văn hóa xã an toàn khu cũng được hoàn thiện và đưa vào áp dụng.

Quyết định 977/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xây dựng chính sách hỗ trợ xã, vùng An toàn khu cách mạng

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat