Công bố Danh mục 837 loại gỗ nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được thống kê từ nguồn dữ liệu do Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cung cấp.

Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 837 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2022, trong đó đã bao gồm tên 822 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố tại Quyết định số 5246/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trong danh mục này, tên gọi chính thức của các loại gỗ là tên khoa học; tên Việt nam thường gọi chỉ có giá trị tham khảo. Đáng chú ý, một số loại gỗ được nhập khẩu vào Việt Nam là: Gỗ Linh sam; Gỗ Thông; Gỗ Lãnh sam; Gỗ Tràm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công bố Danh mục 837 loại gỗ nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được thống kê từ nguồn dữ liệu do Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cung cấp.

Cụ thể, ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 837 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến ngày 30/6/2022, trong đó đã bao gồm tên 822 loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố tại Quyết định số 5246/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trong danh mục này, tên gọi chính thức của các loại gỗ là tên khoa học; tên Việt nam thường gọi chỉ có giá trị tham khảo. Đáng chú ý, một số loại gỗ được nhập khẩu vào Việt Nam là: Gỗ Linh sam; Gỗ Thông; Gỗ Lãnh sam; Gỗ Tràm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.