Công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y

Mục lục bài viết
Ngày 07/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y là: thủ tục hành chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y do Cục Thú y (đối với cơ sở xuất khẩu; hỗn hợp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; hỗn hợp xuất, nhập khẩu) và Chi cục Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y (đối với cơ sở nhập khẩu; hỗn hợp nhập khẩu và tiêu dùng trong nước thực hiện; thủ tục hành chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y do Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện.Hồ sơ để cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trong trường hợp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bao gồm: đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục Thông tư số 10/2022/TT BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y

Mục lục bài viết
Ngày 07/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y là: thủ tục hành chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y do Cục Thú y (đối với cơ sở xuất khẩu; hỗn hợp xuất khẩu và tiêu dùng trong nước; hỗn hợp xuất, nhập khẩu) và Chi cục Thú y vùng hoặc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y (đối với cơ sở nhập khẩu; hỗn hợp nhập khẩu và tiêu dùng trong nước thực hiện; thủ tục hành chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y do Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện.Hồ sơ để cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y trong trường hợp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y bao gồm: đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục Thông tư số 10/2022/TT BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Quyết định 3812/QĐ-BNN-TY có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.