Tất cả Cơ sở dữ liệu

Công an xã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ ngày 15/8/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 27/07/2023

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP...

Trước đó, Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc về Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Tuy nhiên, tại Nghị định mới đã ghi nhận thêm thẩm quyền về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho công an xã. Cụ thể:

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, Bộ Công an giải đáp nhiều thắc mắc

- Công an cấp xã chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm:

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng;

+ Cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

Ngoài ra, Nghị định còn bổ sung quy định, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương.

Nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat