Tất cả Cơ sở dữ liệu

Có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 14/08/2023

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao Cá nhân là công dân Việt Nam có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thay thế cho:

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;

+ Thẻ Căn cước công dân;

+ Hộ chiếu.

Đồng thời, Thông tư đã thay đổi 07 biểu mẫu liên quan đến cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao, gồm:

Có thể dùng tài khoản định danh điện tử thay căn cước công dân từ 20/10

- Biểu B1- CNHĐUD: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao dành cho cá nhân

- Biểu B1-DNTLM: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

- Biểu B1- DNCNC: Mẫu đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao

- Biểu B2-TMDNTLM: Mẫu thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

- Biểu B4-HĐUD: Mẫu Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao dành cho tổ chức, cá nhân

- Biểu B4-DNTLM: Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

- Biểu B4. DNCNC: Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Thông tư 15/2023/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat