Cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong bao tiêu sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.


Cụ thể như sau, nhu cầu số tiền đề nghị Nhà nước xử lý tài chính cho PVN tương ứng khoản chênh lệch âm phát sinh trong năm (giá bán ra thấp hơn giá bao tiêu do PVN phải thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định tại Hợp đồng bao tiêu).

Đáng chú ý, Nhà nước xử lý tài chính cho PVN khi thanh toán khoản tiền bù giá đối với sản phẩm thực nhận của Dự án liên hợp lọc hóa dầu (LHD) Nghi Sơn nhưng không quá 10 năm kể từ thời điểm PVN chính thức bao tiêu sản phẩm của Dự án trên nguyên tắc:

Thứ nhất, trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lãi, Nhà nước không xử lý khoản tiền bù giá trong bao tiêu mà Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty LHD Nghi Sơn tương ứng sản lượng bao tiêu bán ra trong năm.Thứ hai, trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lỗ, số tiền Nhà nước xử lý tài chính cho PVN được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này nhưng tối đa không vượt quá chênh lệch giữa tổng số tiền bù giá phát sinh trong năm mà PVNDB có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty LHD Nghi Sơn so với số tiền mà các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc bên mua khác có nghĩa vụ thanh toán cho PVNDB tương ứng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt – nếu có….

Nghị định 85/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong bao tiêu sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn

Mục lục bài viết
Ngày 24/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.


Cụ thể như sau, nhu cầu số tiền đề nghị Nhà nước xử lý tài chính cho PVN tương ứng khoản chênh lệch âm phát sinh trong năm (giá bán ra thấp hơn giá bao tiêu do PVN phải thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định tại Hợp đồng bao tiêu).

Đáng chú ý, Nhà nước xử lý tài chính cho PVN khi thanh toán khoản tiền bù giá đối với sản phẩm thực nhận của Dự án liên hợp lọc hóa dầu (LHD) Nghi Sơn nhưng không quá 10 năm kể từ thời điểm PVN chính thức bao tiêu sản phẩm của Dự án trên nguyên tắc:

Thứ nhất, trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lãi, Nhà nước không xử lý khoản tiền bù giá trong bao tiêu mà Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty LHD Nghi Sơn tương ứng sản lượng bao tiêu bán ra trong năm.Thứ hai, trường hợp kết quả thực hiện chuỗi bao tiêu trong năm phát sinh lỗ, số tiền Nhà nước xử lý tài chính cho PVN được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này nhưng tối đa không vượt quá chênh lệch giữa tổng số tiền bù giá phát sinh trong năm mà PVNDB có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty LHD Nghi Sơn so với số tiền mà các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc bên mua khác có nghĩa vụ thanh toán cho PVNDB tương ứng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt – nếu có….

Nghị định 85/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.