Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế có 25 đơn vị (theo quy định cũ có 27 đơn vị) cụ thể bao gồm: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Bồi thường Nhà nước; Vụ Hợp tác quốc tế;…Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền; cấp, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên trong phạm vi cả nước;…

Nghị định 98/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế có 25 đơn vị (theo quy định cũ có 27 đơn vị) cụ thể bao gồm: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Bồi thường Nhà nước; Vụ Hợp tác quốc tế;…Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền; cấp, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, quản tài viên trong phạm vi cả nước;…

Nghị định 98/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.