Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục lục bài viết
Ngày 22/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Theo cơ cấu tổ chức cũ, Bộ NNPTNT có 04 Tổng cục gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, theo quy định mới, 04 Tổng cục được sắp xếp tổ chức lại thành 06 Cục chuyên ngành. Cụ thể: Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp thành 02 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Đối với đơn vị Cục, Bộ NNPTNT vẫn giữ ổn định 06 Cục, gồm: Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Quản lý xây dựng công trình và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Đồng thời, hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Nghị định 105/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục lục bài viết
Ngày 22/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Theo cơ cấu tổ chức cũ, Bộ NNPTNT có 04 Tổng cục gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, theo quy định mới, 04 Tổng cục được sắp xếp tổ chức lại thành 06 Cục chuyên ngành. Cụ thể: Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Tổng cục Lâm nghiệp thành 02 Cục: Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm; Tổng cục Thủy sản thành Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.

Đối với đơn vị Cục, Bộ NNPTNT vẫn giữ ổn định 06 Cục, gồm: Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Quản lý xây dựng công trình và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Đồng thời, hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Nghị định 105/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.