Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Ngoại giao

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao gồm 28 tổ chức, giảm 2 tổ chức so với quy định hiện hành. Một số tổ chức thuộc Bộ như Vụ Châu Âu; Vụ Châu Mỹ; Vụ Đông Bắc Á; Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Vụ Trung Đông - Châu Phi; Vụ Chính sách đối ngoại; Vụ Tổng hợp kinh tế; Vụ ASEAN; Vụ các Tổ chức quốc tế; Vụ Hợp tác kinh tế đa phương; Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.Bộ còn có các Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại; Vụ Thông tin Báo chí; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Cục Lãnh sự; Cục Lễ tân Nhà nước; Cục Ngoại vụ; Cục Quản trị Tài vụ; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Biên giới quốc gia; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Học viện Ngoại giao; Báo Thế giới và Việt Nam; và Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ Châu Âu được tổ chức 5 phòng, các Vụ Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 4 phòng. Các vụ: Châu Mỹ; Đông Bắc Á; Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 3 phòng.

Nghị định 81/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Ngoại giao

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao gồm 28 tổ chức, giảm 2 tổ chức so với quy định hiện hành. Một số tổ chức thuộc Bộ như Vụ Châu Âu; Vụ Châu Mỹ; Vụ Đông Bắc Á; Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Vụ Trung Đông - Châu Phi; Vụ Chính sách đối ngoại; Vụ Tổng hợp kinh tế; Vụ ASEAN; Vụ các Tổ chức quốc tế; Vụ Hợp tác kinh tế đa phương; Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO; Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.Bộ còn có các Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại; Vụ Thông tin Báo chí; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin; Cục Lãnh sự; Cục Lễ tân Nhà nước; Cục Ngoại vụ; Cục Quản trị Tài vụ; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Biên giới quốc gia; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Học viện Ngoại giao; Báo Thế giới và Việt Nam; và Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ Châu Âu được tổ chức 5 phòng, các Vụ Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 4 phòng. Các vụ: Châu Mỹ; Đông Bắc Á; Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương; Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 3 phòng.

Nghị định 81/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.