Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo các cơ quan phòng chống rửa tiền

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/08/2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, khi thực hiện các giao dịch điện tử sau phải báo các cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện từ cùng ở Việt Nam có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

- Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền, rút tiền hỗ trợ khách hàng

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng;

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử;

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử;

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam; lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng.

Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro