Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo đó, Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo lộ trình: từ năm học 2022 – 2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023 – 2024 đối với lớp 11; từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 12.

Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn học bắt buộc, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Các môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. Hoạt động giáo dục tự chọn là nội dung giáo dục địa phương.Các môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học viên phải bắt buộc chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của trung tâm GDTX.

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi bố trí không quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Mục lục bài viết
Ngày 26/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo đó, Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) được thực hiện theo lộ trình: từ năm học 2022 – 2023 đối với lớp 10; từ năm học 2023 – 2024 đối với lớp 11; từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 12.

Chương trình GDTX cấp THPT gồm 7 môn học bắt buộc, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. Các môn học tự chọn gồm: Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc thiểu số. Hoạt động giáo dục tự chọn là nội dung giáo dục địa phương.Các môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học viên phải bắt buộc chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của trung tâm GDTX.

Thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi bố trí không quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút.

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.