Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 07/04/2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1728/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định 1286/QĐ-TTg ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình vào tháng 5/2023. Đồng thời, Cục Quản lý Dược Đôn đốc việc báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Chương trình của các địa phương.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Y tế dự phòng nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về Dược.

Về công tác nguồn nhân lực, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế; cơ sở nghiên cứu; sản xuất và các đơn vị liên quan:

-  Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu, sản xuất vắc xin; đào tạo bồi dưỡng chuyên gia ở trong nước và ở nước ngoài về nghiên cứu sản xuất vắc xin;

- Bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia ở trong nước và nước ngoài về nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong giai đoạn 2023-2030.

Quyết định 1728/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Việt Nam hướng đến sản xuất được tối thiểu 5 vaccine đạt tiêu chuẩn tương  đương quốc tế - Tin liên quan - Cổng thông tin Bộ Y tế

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro