Chuẩn bị và trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Mục lục bài viết
Ngày 11/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 805/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.


Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các công việc sau đây:

- Về tăng cường công tác xây dựng pháp luật:

  • Yêu cầu xây dựng các dự án luật theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội...

  • Các cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các cơ quan liên quan, tham vấn rộng rãi ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của chính sách...
- Về việc chuẩn bị và trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV:

  • Yêu cầu chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật giá (sửa đổi); Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi); Dự án Luật phòng thủ dân sự; Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và các dự án Luật khác (nếu có).

  • Nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).


Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 đều là các dự án Luật quan trọng, có nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động lớn, được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm gửi hồ sơ dự án Luật đúng quy định.

Xem chi tiết: Công điện 805/CĐ-TTg

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chuẩn bị và trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Mục lục bài viết
Ngày 11/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 805/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.


Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các công việc sau đây:

- Về tăng cường công tác xây dựng pháp luật:

  • Yêu cầu xây dựng các dự án luật theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội...

  • Các cơ quan chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các cơ quan liên quan, tham vấn rộng rãi ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của chính sách...
- Về việc chuẩn bị và trình các dự án Luật tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV:

  • Yêu cầu chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các dự án Luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự án Luật đất đai (sửa đổi), dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật giá (sửa đổi); Dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi); Dự án Luật phòng thủ dân sự; Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và các dự án Luật khác (nếu có).

  • Nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).


Các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 đều là các dự án Luật quan trọng, có nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, tác động lớn, được dư luận và cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm gửi hồ sơ dự án Luật đúng quy định.

Xem chi tiết: Công điện 805/CĐ-TTg

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.