Chính thức thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 01/10/2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Từ ngày 01/10/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải giảm xuống còn 23 đơn vị trực thuộc, thay vì 27 đơn vị như trước. Trong đó, có 04 đơn vị không còn trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm: Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công – tư. Bên cạnh đó, các đơn vị khác vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Báo Giao thông; Tạp chí Giao thông Vận tải; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;…

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm như sau: quy định việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông; tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tàu bay; quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, hệ thống kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Nghị định 56/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính thức thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 01/10/2022

Mục lục bài viết
Ngày 24/8/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.

Từ ngày 01/10/2022, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải giảm xuống còn 23 đơn vị trực thuộc, thay vì 27 đơn vị như trước. Trong đó, có 04 đơn vị không còn trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm: Vụ An toàn giao thông, Vụ Môi trường, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Đối tác công – tư. Bên cạnh đó, các đơn vị khác vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Báo Giao thông; Tạp chí Giao thông Vận tải; Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải;…

Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm như sau: quy định việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông; tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tàu bay; quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác cho các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, hệ thống kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Nghị định 56/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.