Chính thức tăng giá bán lẻ điện sinh hoạt

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT năm 2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.
Mục lục bài viết

Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT năm 2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Theo đó, quyết định này quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt, giá bán lẻ điện cho kinh doanh và cho các ngành sản xuất.

Trong đó, mức bán lẻ điện bình quân được áp dụng là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Đáng chú ý, mức bán lẻ điện sinh hoạt được tính theo 06 bậc và được điều chỉnh tăng, cụ thể:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 giá bán: 1.728 đồng/kWh;

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 giá bán: 1.786 đồng/kWh;

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 giá bán: 2.074 đồng/kWh;

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 giá bán: 2.612 đồng/kWh;

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 giá bán: 2.919 đồng/kWh;

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên, giá bán: 3.015 đồng/kWh.

Quyết định 1062/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Khung giá bán lẻ điện tăng tối đa 538 đồng/kWh

5 / 5 ( 1 bình chọn )