Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính thức giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ ngày 01/7/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 28/06/2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% so với quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô là 2%.

Từ ngày 01/01/2024, mức thu lệ phí trước bạ sẽ được tiếp tục thực hiện theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Nghị định 41/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023./.

Giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước từ ngày 1/12

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro