Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính thức chi trả mức lương hưu, trợ cấp BHXH mới từ ngày 15/8/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/07/2023

Ngày 17 tháng 7 năm 2023, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đã ban hàng Công văn 451/CSXH-HT của về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tại kỳ chi trả tháng 8/2023

- Ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023.

- Đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Theo đó, Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định về việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng như sau:

Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội

- Tăng 12,5% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 cho các đối tượng đã được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng 20,8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 cho các đối tượng chưa được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 03 triệu đồng/tháng:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng với người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng với người có mức hưởng từ 2,7 đến dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

Hiện cả nước đang có hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Công văn 451/CSXH-HT có hiệu lực từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro