Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính thức bãi bỏ chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học từ ngày 01/12/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 16/06/2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Theo đó, Thông tư đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Đối với các khóa đã tuyển sinh theo chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc khóa học.

Hiện nay, Luật Giáo dục đại học năm 2018 và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT không có khái niệm chương trình đào tạo chất lượng cao.

Vì vậy, việc bãi bỏ quy định về chương trình đào tạo chất lượng cao là hoàn toàn phù hợp với Luật Giáo dục đại học và Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục đại học.

Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023./.

05 bước cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro