Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 08/08/2022

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 08/08/2022
Từ ngày 08/8/2022, quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và lệ phí cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng, hành nghề kiến trúc sư chính thức có hiệu lực.

1. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải nộp phí đến 150 triệu đồng


Theo Thông tư 39/2022/TT-BTC, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài phải nộp mức phí là 150 triệu đồng.

Thông tư 39/2022/TT-BTC cũng quy định mức phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp là 05 triệu đồng.2. Mức phí cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng, hành nghề kiến trúc sư
Từ ngày 08/8/2022, mức lệ phí đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉ Chứng chỉ hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư được áp dụng theo quy định tại Thông tư 38/2022/TT-BTC như sau:

1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau:
a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.
- Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

b) Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.
2. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định như sau:
a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.
b) Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.
3. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 đồng/giấy phép.
4. Trường hợp cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí.Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat