Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay (20/7/2022)

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 20/07/2022
Hôm nay - ngày 20/7/2022, quy định cụ thể về chế độ hỗ trợ đối với giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học được cử tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ chính thức có hiệu lực.


Đây là quy định tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, người được cử tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ toàn thời gian tại nước ngoài, được hỗ trợ:

- Học phí: Tối đa không quá 25.000 USD/năm học.

- Chi phí để làm hộ chiếu, visa: Thanh toán theo mức của Nhà nước và theo hóa đơn lệ phí visa thực tế.

- Tiền sinh hoạt phí là tiền ăn, ở, đi lại, tiền tài liệu và đồ dùng học tập.

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: Tối đa không quá 1.000 USD/năm.

- Tiền vé máy bay: Được cấp 01 vé đi từ Việt Nam đến nơi học tập và 01 vé từ nơi học tập về Việt Nam...

Người được cử tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ toàn thời gian trong nước thì được hỗ trợ các chi phí:

- Học phí.

- Kinh phí thực hiện đề tài luận án, tham dự hội thảo, hội nghị trong nước:

  • Nhóm ngành thể dục, thể thao, y dược, nghệ thuật: 20 triệu đồng/năm;

  • Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản; kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên:18 triệu đồng/năm;

  • Nhóm ngành kinh tế, luật, khoa học xã hội; khách sạn, du lịch và các nhóm ngành khác: 13 triệu đồng/năm...


Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat