Chính sách mới có hiệu lực từ 15/7/2022

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, các quy định mới về nơi lưu trú của lao động trong các khu công nghiệp và quy định liên quan đến cán bộ quản lý thị trường chính thức có hiệu lực.


Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp

Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 28/5/2022, chuyên gia và người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú của khu công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh.


Cơ sở lưu trú này được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp. Đồng thời, bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định mới về công chức quản lý thị trường


Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/5/2022 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

Nghị định này quy định cụ thể về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành các quyết định kiểm tra; phương tiện và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính sách mới có hiệu lực từ 15/7/2022

Mục lục bài viết
Ngày 15/7/2022, các quy định mới về nơi lưu trú của lao động trong các khu công nghiệp và quy định liên quan đến cán bộ quản lý thị trường chính thức có hiệu lực.


Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp

Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 28/5/2022, chuyên gia và người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú của khu công nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh.


Cơ sở lưu trú này được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp. Đồng thời, bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định mới về công chức quản lý thị trường


Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/5/2022 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

Nghị định này quy định cụ thể về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành các quyết định kiểm tra; phương tiện và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.