Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính phủ thống nhất 5 nhóm chính sách liên quan đến thuế GTGT

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 01/08/2023

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023.

Tại Phiên họp này, Chính phủ tập trung thảo luận, cho ý kiến 08 nội dung quan trọng, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và đời sống Nhân dân, gồm:

(1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản;

(2) Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

(3) Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi);

(4) Đề nghị xây dựng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

(5) Đề nghị xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi);

Chính phủ bàn việc giảm số năm đóng BHXH, xây dựng các chính sách thuế |  Báo Dân trí

(6) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ;

(7) Báo cáo đề xuất việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu;

(8) Báo cáo đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế.

Đối với thuế Giá trị gia tăng, Chính phủ đã thống nhất 5 nhóm chính sách sau:

(1) Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

(2) Hoàn thiện các quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng;

(3) Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng;

(4) Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

(5) Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết 115/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat