Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Mục lục bài viết
Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Trong Nghị định đã nêu rõ đối với từng trường hợp tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật, thì cơ quan Công an có trách nhiệm cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Trong trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thì không quá 01 ngày làm việc, còn với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì không lâu hơn 03 ngày làm việc .Thứ hai, nếu công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp thì sẽ chỉ tốn 07 ngày làm việc

Ngoài ra, nếu chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam thì sẽ không phải thanh toán các chi phí như chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử dựa trên quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Mục lục bài viết
Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Trong Nghị định đã nêu rõ đối với từng trường hợp tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật, thì cơ quan Công an có trách nhiệm cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Trong trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 thì không quá 01 ngày làm việc, còn với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì không lâu hơn 03 ngày làm việc .Thứ hai, nếu công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp thì sẽ chỉ tốn 07 ngày làm việc

Ngoài ra, nếu chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam thì sẽ không phải thanh toán các chi phí như chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử dựa trên quy định của pháp luật.

Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.