Chính phủ quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất

Mục lục bài viết
Ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.


Tại Nghị định, Chính phụ quy định 04 danh mục chất ma túy và tiền chất bao gồm:

- Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống và việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm.

- Danh mục II: Các chất ma túy sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế.- Danh mục III: Các chất ma túy sử dụng trong nghiên cứu, giám định,  kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y.

- Danh mục IV: Các tiền chất.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chính phủ quy định danh mục các chất ma túy và tiền chất

Mục lục bài viết
Ngày 25/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.


Tại Nghị định, Chính phụ quy định 04 danh mục chất ma túy và tiền chất bao gồm:

- Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống và việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm.

- Danh mục II: Các chất ma túy sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế.- Danh mục III: Các chất ma túy sử dụng trong nghiên cứu, giám định,  kiểm nghiệm, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y.

- Danh mục IV: Các tiền chất.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.