Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chính phủ bố trí ngân sách cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 12/07/2023

Ngày 10 tháng 7 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 98/NQ-CP về bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo đó, ngân sách trung ương tiếp tục được bố trí cho Bộ Y tế để mua vắc xin tiểm chủng mở rộng cho các địa phương trên toàn quốc. Cụ thể,

- Giao cho Bộ Y tế:

+ Tổ chức mua vắc xin tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn.

+ Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2023.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12/7/2023.

-  Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vắc xin bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế.

Nghị quyết 98/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tiêm chủng mở rộng | Trạm Y tế Xã Tân Hiệp

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro