Chính phủ ban hành quy định định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Mục lục bài viết
Ngày 05/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo đó, Chính phủ ban hành nhiều quy định định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp như:

- Doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 02 năm.

Bộ Tài chính: Đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp

- Ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023:

  • Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022.

  • Quy định về thời gian phân phối trái phiếu từng đợt phát hành tại khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

  • Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020 sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2023.

5 / 5 ( 1 bình chọn )