Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 29/05/2023

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đưa ra một số mục tiêu cụ thể sau:

- Tăng giá trị gia tăng, nâng cao giá trị gạo xuất khẩu, giảm khối lượng xuất khẩu đến năm 2030 xuống còn khoảng 4 triệu tấn;

- Chuyển dịch cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu;

- Tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối của các trị trường lên khoảng 60%;

Xuất khẩu gạo cần đặc biệt quan tâm thị trường Trung Quốc

- Cơ cấu thị Trường điều chỉnh phù hợp với Mục tiêu chuyển Dịch cơ cấu thị Trường xuất khẩu và xu thế diễn biến thị Trường gạo thế giới;

Định hướng phát triển các thị trường cụ thể

- Thị trường châu Á: phấn đấu tăng thị phần gạo Việt Nam. Tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển thị phần tại các thị trường lớn và các khu vực còn lại.

- Thị trường châu Phi, Trung Đông: Phấn đấu tăng thị phần gạo Việt Nam trong tổng kim Ngạch nhập khẩu gạo của thị Trường Nam Phi lên khoảng 2% vào năm 2030; duy trì ổn định thị phần tại thị Trường Ghana và Bờ Biển Ngà.

- Thị trường châu Âu: Khai thác có hiệu quả các hiệu định thương mại tự do. Phấn đấu tăng thị phần tại một số nước châu Âu như Pháp, Đức, Séc.

- Thị trường Mỹ, châu Đại Dương: Phấn đấu tăng thị phần tại các thị trường Hoa Kỳ, Mexico, Haiti, Úc.

Quyết định 583/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat