Tất cả Cơ sở dữ liệu

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 08/06/2023

Ngày 08 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, một số nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị như sau:

1. Trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, mục tiêu phấn đấu cả nước hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED...

2. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện, trong đó:

- Các hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện:

  • Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng
  • Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

  • Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên).

  • Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời...

- Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ...

- Tại doanh nghiệp sản xuất:

  • Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêuthụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm

- Cơ quan, công sở thực hiện tiết kiệm điện:

  • Phối hợp với công ty điện lực triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

  • Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị...

Yêu cầu người dân bật điều hoà trên 26 độ để tiết kiệm điện

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro