Chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế sẽ được thay đổi

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động mắc Covid-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế.

Tại Thông báo, đối với chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các Bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về phụ cấp ưu đãi nghề cho công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập.

Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.

Nhằm xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ vào Luật BHXH, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và ý kiến của các đại biểu dự họp khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với lao động mắc Covid-19.

Đồng thời bảo đảm thực hiện chế độ chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế sẽ được thay đổi

Mục lục bài viết
Ngày 20/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động mắc Covid-19 và phụ cấp cho cán bộ, nhân viên y tế.

Tại Thông báo, đối với chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các Bộ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP về phụ cấp ưu đãi nghề cho công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập.

Về chế độ đối với nhân viên y tế thôn bản, Bộ Y tế làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp để thống nhất nội dung và hình thức văn bản.

Nhằm xử lý vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ vào Luật BHXH, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và ý kiến của các đại biểu dự họp khẩn trương hướng dẫn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với lao động mắc Covid-19.

Đồng thời bảo đảm thực hiện chế độ chặt chẽ, không để tình trạng trục lợi, lợi dụng chính sách.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.