Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kết cấu hạ tầng KCN Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1008/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương.
Mục lục bài viết

Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1008/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên.

2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 149,897 ha.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.764,589 tỷ đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi tư tỷ năm trăm tám mươi chín triệu đồng).

 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lương Điền và xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định 1008/QĐ-TTg này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Lương ĐiềnNgọc Liên tỉnh Hải Dương

5 / 5 ( 1 bình chọn )