Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Mục lục bài viết
Ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định quy định cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến 03 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực: đấu thầu; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với các thủ tục: cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc lĩnh vực đấu thầu: bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.Đối với thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ hồ sơ; bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; quy định rõ thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Quyết định 1505/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Mục lục bài viết
Ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định quy định cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến 03 ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực: đấu thầu; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với các thủ tục: cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc lĩnh vực đấu thầu: bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.Đối với thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ hồ sơ; bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử; quy định rõ thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Quyết định 1505/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.