CẬP NHẬT: Giá xăng vẫn giữ nguyên, giá dầu tăng nhẹ

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.


Tại Điều 27 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP nêu rõ: nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng được lưu trữ tối thiểu là 12 tháng.

Cụ thể, điểm b Điều 26 Luật An ninh mạng quy định về việc ngăn chặn chia sẻ, xóa bỏ thông tin và lưu nhật ký hệ thống có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách như:

- Thông tin trên mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước như: Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc...- Thông tin trên mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, gây rối trật tự công cộng.

- Thông tin trên mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

  • Xúc phạm nghiêm trọng về danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

  • Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
- Thông tin trên mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

- Thông tin trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ...

Nghị định này cũng quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải lưu trữ các thông tin như: Tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ IP đăng nhập, đăng xuất, số điện thoại đăng ký... của người dùng ít nhất 24 tháng.

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

CẬP NHẬT: Giá xăng vẫn giữ nguyên, giá dầu tăng nhẹ

Mục lục bài viết
Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.


Tại Điều 27 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP nêu rõ: nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng được lưu trữ tối thiểu là 12 tháng.

Cụ thể, điểm b Điều 26 Luật An ninh mạng quy định về việc ngăn chặn chia sẻ, xóa bỏ thông tin và lưu nhật ký hệ thống có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng theo yêu cầu của lực lượng chuyên trách như:

- Thông tin trên mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước như: Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc...- Thông tin trên mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, gây rối trật tự công cộng.

- Thông tin trên mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

  • Xúc phạm nghiêm trọng về danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

  • Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
- Thông tin trên mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

- Thông tin trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ...

Nghị định này cũng quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải lưu trữ các thông tin như: Tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ IP đăng nhập, đăng xuất, số điện thoại đăng ký... của người dùng ít nhất 24 tháng.

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.