Cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Theo đó:

Đối tượng áp dụng quy định:

  • Dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định;
  • Dự án đầu tư thực hiện chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp Việt Nam để được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng nước ngoài
  • Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ 
  • Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp; hoặc giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
  • Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
  • Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương của các bên tham gia chuyển giao công nghệ.

Thẩm quyền cấp GCN chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao:

  • (i) Bộ KHCN Giấy chứng nhận đối với chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.
  • (ii) Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc trường hợp quy định tại (i).

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023./.

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ - Quyết định 12/2023/QĐ-TTg

5 / 5 ( 1 bình chọn )