Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cảnh báo về lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 23/08/2023

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Cục An toàn thông tin đã ban hành Công văn 1500/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 08/2023.

Theo đó, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 8 với 74 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý vào các lỗ hổng an toàn thông tin có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-38181 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công Spoofing.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-21709 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- 04 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-35368, CVE-2023-38185, CVE-2023-35388, CVE-2023-38182 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Cảnh báo 9 lỗ hổng trong sản phẩm Microsoft có nguy cơ bị tấn công - Báo  Công an Nhân dân điện tử

- 03 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-35385, CVE-2023-36910, CVE- 2023-36911 trong Microsoft Message Queuing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- 02 lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-29328, CVE-2023-29330 trong Microsoft Teams cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36895 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-36896 trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng an toàn thông tin CVE-2023-35371 trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho người sử dụng, Cục An toàn thông tin khuyến nghị :

+ Kiểm tra, rà soát, xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.

+ Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng.

Công văn 1500/CATTT-NCSC có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat