Cán bộ lãnh đạo được hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ lên đến 65 triệu đồng

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước.
Mục lục bài viết

Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 42/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Chính sách bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong nước được quy định như sau:

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. Trong đó:

+ Chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS) được thanh toán theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ nhưng tối đa không quá 65 triệu đồng/học viên/khóa.

+ Chi phí chi trả nân cao trình độ tiếng anh chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào.

- Chi phí các kỳ thi đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có);

Nên học Anh văn với người nước ngoài hay người Việt Nam?

- Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia khóa học;

- Chi công tác phí trong nước, gồm:

+ Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập;

+ Tiền hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

+ Tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

- Các khoản chi phục vụ trực tiếp khóa học và chưa được tính trong Hợp đồng ký với cơ sở đào tạo.

Thông tư 42/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )