Tất cả Cơ sở dữ liệu

Cách tính mức lương, phụ cấp của sĩ quan, quân nhân từ tháng 7/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 07/07/2023

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 41/2023/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Cách tính mức lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2023 được thực hiện như sau:

- Mức lương

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số lương hiện hưởng

- Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng

Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

- Mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

+ Đối với người hưởng lương

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số phụ cấp được hưởng

+ Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức phụ cấp quân hàm binh nhì

x

Hệ số phụ cấp được hưởng

- Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

+ Đối với người hưởng lương

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

+ Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

- Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023

=

Mức lương cơ sở

x

Số tháng được hưởng trợ cấp

 

*Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

Thông tư 41/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 07/7/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro