Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 15/05/2023

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở sẽ chính thức được tăng lên 1.800.000 đồng/tháng đối với các nhóm đối tượng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, các nhóm đối tượng hưởng lương dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng lương. Cụ thể:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện;

- Cán bộ, công chức cấp xã;

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Hướng dẫn tạo nguồn để cải cách tiền lương vào năm 2023

- Người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

-  Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP);

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Nghị định 24/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro