Các mục tiêu quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Mục lục bài viết
Ngày 02/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị 01/CT-VKSTC công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

Năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp và tập thể lãnh đạo đơn vị phải tập trung xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;…Thứ hai, toàn Ngành Kiểm sát tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, toàn ngành tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa;…

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 01/CT-VKSTC
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Các mục tiêu quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023

Mục lục bài viết
Ngày 02/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Chỉ thị 01/CT-VKSTC công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

Năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao công tác với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu Viện kiểm sát các cấp và tập thể lãnh đạo đơn vị phải tập trung xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, gương mẫu trong công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;…Thứ hai, toàn Ngành Kiểm sát tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, toàn ngành tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa;…

XEM CHI TIẾT: Chỉ thị 01/CT-VKSTC
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.