Tất cả Cơ sở dữ liệu

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 09/05/2023

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, tại Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

Chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn nghệ thuật

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

- Tác phẩm mỹ thuật;

- Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

Nghị định 17/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro